Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

De Kuzemerkooi

Ontstaan
In 1994 is een landschapsplan uitgewerkt voor de Kuzemer, een buurtschap ten Zuidwesten van Oldekerk. Een deel van dit plan, werd in 1998 gerealiseerd. In 2006 kon het tweede deel van het plan worden uitgevoerd. Doel van het plan is om zowel de recreatieve, natuur, landschappelijke als cultuurhistorische waarden te versterken en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van deze plattelandsregio.

Stichting Kuzemerkooi
De dorpsbewoners van Niekerk, Faan, Oldekerk en Sebaldeburen (Gemeente Grootegast) hebben in 2007 het beheer over het gebied gekregen, met als gevolg de oprichting van de 'Stichting Kuzemerkooi'.

Gebied van de Kuzemerkooi
De Kuzemerkooi is globaal 10 hectare, bestaande uit een gebied met dorpsbosjes van 20 jaar oud, en een in 2007 aangelegd gebied met in het centrum een eendenkooi inclusief vangarmen, kijkwand en kooikershuisje. Vroeger bewaarde de kooiker de vangst in een ijskelder. Deze is door onze vrijwilligers nagebouwd. De kelder doet nu dienst als vleermuisbunker. Het nieuwe gebied biedt verder een keur aan beplantingen, poelen, watertjes, zit en picknick gelegenheid. Voor de jeugd zijn er speeltoestellen!

Samen werken voor de woonomgeving
Stichting Kuzemerkooi wil het gebied de komende jaren steeds meer in gaan zetten voor educatie en evenementen. Het beheer van het gebied richt zich hierbij om te komen tot zoveel mogelijk variatie om diversiteit in plantengroei en recreatiemogelijkheden te stimuleren. We willen veel kunnen betekenen voor de jeugd en willen de scholen in de omgeving alle ruimte geven voor buitenlessen. Belangrijk hierbij is dat we samenwerking zoeken met andere organisaties die ook bezig zijn gelijksoortige ontwikkelingen.

Voorbeeld van onze inspanningen zie de projecten pagina.
Ga naar de contactpagina voor de contactgegevens.
Logo van de Stichting Kuzemerkooi