Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

Kooigebied

Eendenkooi in het verleden
Van de vele eendenkooien die de Groningen ooit telde resten er nog slechts 2 nabij het Lauwersmeergebied, bij Ulrum. Alleen al in de regio zuidelijk westerkwartier van de provincie Groningen lagen ooit meer dan 10 eendenkooien, waarvan er geen enkele meer over is. Ook bij Oldekerk lag destijds een eendenkooi, behorende bij het zuidwestelijker gelegen klooster Kuzemer.

De nieuwe eendenkooi
In het graslandgebied tussen Oldekerk en het voormalige kloosterterrein aan de Kuzemerweg, is door de Stichting Kuzemerkooi in 2007 weer een eendenkooi aangelegd. Deze bestaat uit een kooiplas met vangpijpen, omringd door dichte beplanting. Twee vangpijpen van de eendenkooi zijn compleet ingericht met beschoeiing, rietschermen, gaas en vanghok. Hierdoor is de werking van een eendenkooi aanschouwelijk gemaakt.    

Het kooikershuisje
Bij de eendenkooi is een eenvoudig gebouwtje geplaatst. Dit ‘kooikershuisje’ heeft een afsluitbaar deel met toilet en werktafel. Het is nu het 'clubhuis' van onze kooikers en een ideale startplaats voor buitenlessen van scholen. Een deel van het gebouwtje is open, waar recreanten informatie vinden en kunnen picnicken. Bij het kooikershuisje is een houten vogelkijkwand geplaatst, waardoor watervogels bekeken kunnen worden, zonder ze te verstoren.

IJskelder
De kooikers hebben in het bosje tegenover de kooiplas een zogenaamde 'ijskelder' geplaatst. In vroegere tijden gebruikte men dit om de buit aan eenden te bewaren. Nu heeft de bunker een natuurfunctie; onderdak voor padden en vleermuizen.

Aanleg fiets-/wandelpaden
De landelijke knooppuntroutes gaan door ons gebied. Er is een noord-zuidverbinding, als ‘kerkepad’ tussen Langewolderweg en Kuzemerweg. En er is een een oost-west dwarsverbinding, van het bestaande dorpsbosje bij Oldekerk naar de eendenkooi.

Natuurwaarden
Op hoger gelegen percelen nabij de eendenkooi zijn 2 eikenbosjes aangeplant, als verwijzing naar het nabijgelegen oude buurtschap IJkeburen of Ekeburen. Daarnaast is er bij de vleermuisbunker een soortenrijk beplanting gekomen met bomen en struiken. Er zijn amfibieën poelen gegraven in laagte aan noord en zuidzijde van de eendenkooi. Deze poelen hebben flauwe, natuurvriendelijke oevers.

Picknic plekjes
Op aantrekkelijke plaatsen langs de paden en bij het kooikershuisje zijn zitbanken en picknickbanken geplaatst.Kaartje van het kooigebied.