Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

Natuurontwikkeling

Wij streven naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom. Hoe meer bomen, planten, insecten, vogels en dieren zich vestigen in de Kuzemerkooi, hoe aantrekkelijker het gebied is voor ons mensen.

We vergroten de biodiversiteit door het aanleggen van natuurlijke biotopen, zoals bos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland en poelen. Vooral in biotoopovergangen vind je veel soorten. Bijvoorbeeld dit Icarusblauwtje dat zat op Gewone rolklaver aan de rand van één van de poeltjes.


Planteninventarisatie lente 2019

Op 29 mei was de plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier op bezoek in de Kuzemerkooi. Samen met kooikers Bert en Rik inventariseerden ze de planten, grassen en bloemen in ons gebied. De arendsogen van deze topbotanici spotten het ene bijzondere plantje na het andere. Ook gaven ze beheertips om zoveel mogelijk insecten een kans te geven om zich te voeden, eitjes te leggen en te verpoppen. Enkele hoogtepunten:

  • Jacobskruiskruid: giftig voor vee, maar voor insecten een lekkernij
  • Poelpiraat: een spin jumpend over één van onze poelen
  • Ringelwikke
  • Kleine egelskop
  • Egelboterbloem
  • Veenmos (zie foto)
  • Vedermot

Het veenmos is eigenlijk weer een aanzet tot het veen wat hier ooit heel veel voorkwam. Een historisch monument dus eigenlijk.

De IVN-ers waren zeer positief over de natuur in ons het gebied, die zich nu met al dat fluitekruid, boterboemen en zuring van haar allermooiste kant laat zien. Met hun tips voor het maaibeheer hopen we ze volgende jaren nog weer meer planten en dieren te kunnen laten zien.

Veenmos

Veenmos: het begin van een nieuw veengebied?