Kuzemerkooi

Natuur en recreatiegebied in het Westerkwartier

Natuurontwikkeling

Wij streven naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom. Hoe meer bomen, planten, insecten, vogels en dieren zich vestigen in de Kuzemerkooi, hoe aantrekkelijker het gebied is voor ons mensen.

We vergroten de biodiversiteit door het aanleggen van natuurlijke biotopen, zoals bos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland en poelen. Vooral in biotoopovergangen vind je veel soorten. Bijvoorbeeld dit Icarusblauwtje dat zat op Gewone rolklaver aan de rand van één van de poeltjes.


Momenteel (najaar 2018) zijn we bezig met een inventarisatie van de flora en fauna. We plannen dan het beheer van ons gebied zodanig, dat we als het goed is volgend jaar meer soorten herbergen.

Op deze pagina publiceren we ook bijzondere soorten die we hebben gevonden. Wil je meehelpen met de inventarisatie? Meld je dan aan via het telefoonnummer onder aan de pagina.