De Kuzemerkooi

De Kuzemerkooi is een natuur- en recreatiegebied bij Oldekerk in het Westerkwartier van 10 hectare. Het onderhoud wordt gedaan door de dorpen namens de Stichting Kuzemerkooi.

Laatste nieuws

  • Winterwerk succesvol afgerond
    Zolang de Kuzemerkooi bestaat (17 jaar), is er nog nooit zoveel werk verzet aan onze singels, hagen, bomen en bosjes als in de winter van 2023-2024. De haag is weer geknipt, de knotwilgen om en om geknot, de singel van…
  • Winterwerk
    Voor het onderhoud van diverse landschapselementen in ons gebied, denk aan de houtsingels en de bosjes, hebben wij als Stichting Kuzemerkooi een contract afgesloten met t Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), Collectief Groningen West , statutair gevestigd te Aduard.Dit betekent…
  • Vleermuisinspectie 2024
    Net zoals in elke winter kwam vandaag vleermuisinspecteur Teddy Dolstra met collegabioloog Jochem langs om onze vleermuiskelder te inventariseren op overwinterende vleermuizen. Ondanks het relatief warme weer zaten er weer aardig wat.