Gebied

De Kuzemerkooi ligt aan de zuidwestzijde van Oldekerk en bestaat uit twee deelgebieden die door een betonpad met elkaar zijn verbonden.

Overzichtskaart Kuzemerkooi

Dorpsbos

Het dorpsbos is een 600 meter lang 100 meter breed bosgebiedje. De totale oppervlakte is een kleine 6 hectare. De bosjes zijn verschillend van opzet. Ons beheer is er op gericht de belevingswaarde te vergroten door meer variatie in de beplanting te brengen.

Dorpsbos

Bosjes bij ingang Langewolderweg/Eekebuursterweg
De bezoeker gaat vanuit de Langewolderweg, via de bomenweide het gebied in. Let op de poel vlak langs de weg. Al snel wordt de bomenlaan van moeraseiken bereikt. Deze bomen hebben in de herfst een schitterende dieprode kleur.

Kabouterpad
Aan de rechterzijde bij de ingang maakt een kabouterpaal duidelijk dat dit de start is van het kabouterpad. Het kabouterpad gaat door een ruig 0.7 hectare bosje met veel struikvormers.

Wandelroute
Het kabouterpad gaat bij de poel over in de doorgaande wandelroute, onderdeel van het wandelnetwerk Westerkwartier.

Uitkijkheuvel en Speelveld
Midden in het dorpsbos hebben wij een uitkijkheuvel. Op de heuvel heeft u mooi overzicht op de poelen en het speelveld met de speeltoestellen. De jeugd kan hier voetballen, schommelen, op het vlotje spelen, zich wagen aan de stappalen of de uitdaging aan gaan op een spannende hangbrug.

Kuzemerpoeltje
Midden in de bosjes richting Kuzemerweg, bevindt zich het Kuzemerpoeltje. Dit poeltje is bijzonder mooi in evenwicht en er ontstaat een interessante waterplanten en waterdieren wereld. Rondom het poeltje willen we door slim maaien een bloemrijk grasland creeëren. Na een flauwe bocht, wordt de Kuzemerweg bereikt. Daarmee is de tocht door het dorpsbos beëindigd.

Paardenroute
In het dorpsbos zijn ook ruiters welkom. Vanaf beide ingangen is er een route uitgezet. Verzoek; blijf op de route om schade aan onze fiets en wandelpaden te voorkomen.

Verbinding naar Eendenkooi
Ten hoogte van het speelveld is er een fiets of wandelpad doorsteek naar het Eendenkooi gebied. U kunt ook uit het dorpsbos gekomen linksaf de Kuzemerweg op om na 5 minuten het fietspad/wandelpad ‘Waterkuzemer’ te vinden die u snel naar de Eendenkooi brengt.

Kooigebied

Eendenkooi in het verleden
Van de vele eendenkooien die de Groningen ooit telde resten er nog slechts 2 nabij het Lauwersmeergebied, bij Ulrum. Alleen al in de regio zuidelijk westerkwartier van de provincie Groningen lagen ooit meer dan 10 eendenkooien, waarvan er geen enkele meer over is. Ook bij Oldekerk lag destijds een eendenkooi, behorende bij het zuidwestelijker gelegen klooster Kuzemer.

De eendenkooi
In het graslandgebied tussen Oldekerk en het voormalige kloosterterrein aan de Kuzemerweg, is door de Stichting Kuzemerkooi in 2007 weer een eendenkooi aangelegd. Deze bestaat uit een kooiplas met vangpijpen, omringd door dichte beplanting. Twee vangpijpen van de eendenkooi zijn compleet ingericht met beschoeiing, rietschermen, gaas en vanghok. Hierdoor is de werking van een eendenkooi aanschouwelijk gemaakt.    

Kooigebied

Het kooikershuisje
Bij de eendenkooi is een eenvoudig gebouwtje geplaatst. Dit ‘kooikershuisje’ heeft een afsluitbaar deel met toilet en werktafel. Het is nu het ‘clubhuis’ van onze kooikers en een ideale startplaats voor buitenlessen van scholen. Een deel van het gebouwtje is open, waar recreanten informatie vinden en kunnen picnicken. Bij het kooikershuisje is een houten vogelkijkwand geplaatst, waardoor watervogels bekeken kunnen worden, zonder ze te verstoren.

IJskelder
De kooikers hebben in het bosje tegenover de kooiplas een zogenaamde ‘ijskelder’ geplaatst. In vroegere tijden gebruikte men dit om de buit aan eenden te bewaren. Nu heeft de bunker een natuurfunctie; onderdak voor padden en vleermuizen.

Aanleg fiets-/wandelpaden
De landelijke knooppuntroutes gaan door ons gebied. Er is een noord-zuidverbinding, als ‘kerkepad’ tussen Langewolderweg en Kuzemerweg. En er is een een oost-west dwarsverbinding, van het bestaande dorpsbosje bij Oldekerk naar de eendenkooi.

Natuurwaarden
Op hoger gelegen percelen nabij de eendenkooi zijn 2 eikenbosjes aangeplant, als verwijzing naar het nabijgelegen oude buurtschap IJkeburen of Ekeburen. Daarnaast is er bij de vleermuisbunker een soortenrijk beplanting gekomen met bomen en struiken. Er zijn amfibieën poelen gegraven in laagte aan noord en zuidzijde van de eendenkooi. Deze poelen hebben flauwe, natuurvriendelijke oevers.

Picknic plekjes
Op aantrekkelijke plaatsen langs de paden en bij het kooikershuisje zijn zitbanken en picknickbanken geplaatst.