Natuur

De Kuzemerkooi is een kleinschalig natuurgebied midden in het Westerkwartier. Wij streven naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom. Hoe meer bomen, planten, insecten, vogels en dieren zich vestigen in de het gebied, hoe aantrekkelijker het ook is voor ons mensen.

De dorpsbospoel in het voorjaar

Bomen, struiken en planten

We vergroten de biodiversiteit door het aanleggen van natuurlijke biotopen, zoals bos, struweel, ruigte, bloemrijk grasland en poelen. Vooral in biotoopovergangen vind je veel soorten.

Icarusblauwtje op Rolklaver

Jaarlijks komt de plantenwerkgroep van IVN Westerkwartier planten inventariseren in de Kuzemerkooi. Zo kunnen ze de resultaten zien van ons maaibeheer. Zo vonden zij bij één van onze poelen het veenmos, de basis voor het vroegere hoogveen, maar ook bijvoorbeeld knoopkruid, fonteinkruid en tijmereprijs. Vaak komen ze tot meer dan 100 soorten.

Insecten

De bomen en planten zijn weer voedsel en schuilplaats voor talrijke insecten. Denk aan vlinders, hommels, spinnen en bijen. Voor de metselbijen en -wespen hebben wij zelfs een bijenhotel.

Nestkast voor de Pimpelmees

Vogels

Insecten dienen weer als voedsel voor vogels. Voor de holenbroeders onder hen hebben wij vele tientallen nestkasten opgehangen. De ijsvogel heeft een ijsvogelwand en voor de roofvoges en uilen hangen er ook nestkasten en kunstnesten.

Vissen, amfibieën en zoogdieren

Ook voor de zwemmende en niet-vliegende dieren hebben wij plaats. Vissen en kikkers bevolken onze poelen. Voor egels zijn er houtrillen, vleermuizen hebben een eigen bunker en ringwormen kunnen broeden in de grashopen. Ree, vos en steenmarter zijn vaste gasten.

Kortom het bruist van het leven in de Kuzemerkooi