Educatie

Wij zien het ook als één van onze taken om de jeugd kennis te laten maken met de natuur. Daarom onderhouden wij warme banden met de lokale scholen (zowel basis- als middelbare scholen). Wilt u een buitenles houden in de Kuzemerkooi? Neem dan gerust contact op.

Voor lesmateriaal is er in het Westerkwartier het NDCE, maar u kunt ook onderstaand lesmateriaal gebruiken.

Lesmateriaal Eendenkooi

Bij het bezoek of een praktijkles bij de Kuzemerkooi  kom je bij een eendenkooi gebouwd in 2007. Toch is er ook sprake van historie:  Er waren vroeger 2 eendenkooien in de omgeving van Niekerk, Oldekerk en Faan. Ons lesmateriaal speelt hier op in. Het lesmateriaal mag door iedereen gebruikt worden voor onderwijs.


Presentatie de eendenkooi voor peuters

Les de eendenkooi onderbouw

Les de eendenkooi bovenbouw

Videoles voor de onderbouw

Lesmateriaal Houtsingels

Bij een bezoek of een praktijkles in de Kuzemerkooi, vind je mooie houtsingels. Een houtsingel is een lange rij bomen en struiken die als een groene ader door het boerenland lopen. Er naast bevindt zich vaak een sloot. In een dicht begroeide houtsingel kunnen ook braamstruiken groeien.


Houtsingels zijn een soort gordijntjes tussen de akkers en weilanden. Zij dienen als afscheiding van een stuk land, het is soort omheining net als gaas om een tuin.

Klik op onderstaande links om de lessen te downloaden.

Lesmateriaal onderbouw

Presentatie onderbouw

Lesmateriaal bovenbouw

.